"مطالب فلسفی"

مطالبی در مورد زندگی خود و افراد

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

سوال پیام های آسمانی هشتم

موافقین ۱ مخالفین ۰
mohamadamin asghri

نیچه

گاهی اوقات انسان ها دوست ندارند که حقیقت

را بشنوند زیرا باور ها و عقایدشان را زیر و رو

خواهد کرد.


"نیچه"

موافقین ۲ مخالفین ۰
mohamadamin asghri

دانایی

موافقین ۵ مخالفین ۰
mohamadamin asghri

اشتباه

دلت را بتکان.......

اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن.....

بگذار همانجا بماند.....

؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش.......

قاب کن ....و بزن به دیوار دلت......

اشتباه کردּن اشتباه نیست.........

در اشتباه ماندنּ اشتباه است......

موافقین ۲ مخالفین ۰
mohamadamin asghri

فرق پروردگار با بنده اش

موافقین ۴ مخالفین ۰
mohamadamin asghri

هاروکی موراکامی

موافقین ۳ مخالفین ۰
mohamadamin asghri