کاروان عشق رسید...


کربلا اماده ای؟ فرزند زهرا میرسد

نور چشمان علی ، ارام دلها میرسد

میتوانی با محبت میزبانی اش کنی؟

با ابوفاضل ، علی اصغر و لیلا میرسد

رسم مهمانی بجا اور ،کمی اب اش بده

گرچه او دریا دل است و سوی دریا میرسد

من نمیدانم چه شد در روز عاشورا که او

بانگ هل من ناصرش تا عرش اعلا میرسد

با دلی خونبار شد عازم به میدان بلا

ناله های دخترش تا قلب بابا میرسد...


♥ ۱ روز تا مـحـــــرم ♥